LUISTELUAREENA HAKEE VUOKRALAISIA!    SKRIDSKOARENAN I MALM SÖKER HYRESGÄSTER!

24.11.2022

Voisiko sinun yrityksesi helpottaa harrastajien ja heidän perheidensä arkea? Voisiko juuri sinun yrityksesi sijaita luisteluareenalla? Haluaako sinun yrityksesi olla mukana ainutlaatuisessa harrastus- ja tapahtumakeskuksessa? Mitä palveluita yrityksesi voisi tarjota aikuisille, lapsille ja perheille luisteluareenalla?

Malmin Luisteluareena hakee vuokralaisia

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi WasaGroupin tonttivarauksen Malmilla 14.11.2022, Kehä 1 rampin vieressä. Varaus ulottuu 31.12.2023 asti.

Yhteiskunnallisesti merkittävä monitoimihallihanke on tarkoitettu toteutettavaksi yhteistyössä WasaGroup Oy:n ja Helsingin Luisteluareena Oy:n (HIFK:n ja Vestan yhteisyritys) kanssa.

Wasagroup vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. WasaGroupin piirissä toimivan kiinteistörahaston on tarkoitus omistaa halli sen valmistuttua.

Helsingin Luisteluareena Oy:n toimii hallin operaattorina. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset sekä julkisilla että autolla.

HUOM! PÄIVITTÄIN Areenan ympärillä kulkee lähes 100.000 ajoneuvoa! 


Suunnitteilla oleva hanke on n 20000m2. Noin 1/3 tiloista vuokrataan liiketiloiksi ja palveluntarjoajille. Lisäksi tiloissa on p-paikkoja usealle sadalle autolle. N 50% on pääasiallisesti jääurheilutiloja, muodostuen isosta jäästä (min 100x60m) ja katsomosta. Iso jää voidaan käyttää kokonaisuudessaan mm yleisölle, luistelukouluille ja jääpallolle. Taitoluistelu- ja nuorisojääkiekkokäytössä, iso jää jaetaan kolmeen lohkoon, jossa on siirrettävät kaukalot. Lisäksi hallissa on muita liikuntatiloja, mm kuntosali ja taitoluistelijoille peilisalit. Suomessa on yli 200 jäähallia- nyt on ensimmäisen ison jään hallin vuoro, höystettynä palveluilla. Hallissa on mahdollisuus tapahtumien järjestämiseen n 3000-5000 hengelle. Tavoitteena on yli 100 000 käyttäjää hallissa vuodessa. Hallista tulee sekä harrastajan että huippu urheilijan kohtauspaikka palveluineen. Kyseessä on viimeisintä teknologiaa edustava ympäristöystävällinen monitoimiareena, jossa jäätuotannon hukkalämmöllä voidaan lämmittää hallin muita tiloja. Halli on jopa mahdollista tehdä energiaomavaraiseksi.

Tiloihin haetaan nyt vuokralaisia. Hanke valmistuu 2024-2025. Mikäli yrityksesi tarvitsee tiloja ja/tai haluat olla mukana mahdollistamassa merkittävää yhteiskunnallista hanketta, joka kohentaa lajien tasapuolisuutta ja olosuhteita, kannustamme olemaan rohkeasti yhteydessä.

Lisätietoja:

https://viestinta.wasagroup.fi/urheilu-ja-liikekeskus-malmilla


WasaGroup:

Marko Ryhänen p: 0401395397, marko.ryhanen@wasagroup.fi

Jarno Saari p. 0503903510, jarno.saari@wasagroup.fi


Helsingin Luisteluareena Oy

Markus Larsson p: 0503088700, markus.larsson@fondita.fi


Nappaa liiketilat tulevasta arjen keskuksesta!

Skridskoarenan i Malm söker hyresgäster

Helsingfors stadsstyrelse har godkänt WasaGroups ansökan om en tomtreservering i Malm 14.11.2022, invid Ring 1 rampen. Reserveringen sträcker sig till 31.12.2023.

Den planerade samhälleligt betydande mångsidiga arenan planeras att verkställas i samarbete med WasaGroup Oy och Helsingfors Skridskoarena Ab (HIFK och Vesta rf samägt bolag).

WasaGroup ansvarar för planering och byggande medan en fastighetsfond i Wasagroup sfären ämnar äga hallen. Helsingfors Skridskoarena Ab skall agera operatör i hallen.

Trafikförbindelserna till arenan är utmärkta, både med bil och kollektiv trafik.Den planerade arenan består av ca 20000m2, varav ca 1/3 ämnas hyras till kommersiella aktörer och tjänsteleverantörer. Det planeras ca 200 bilplatser i hallen. Ca 50% av utrymmen består i huvudsak av en stor isyta, (min 100 x60m) med läktare. Den stora isytan kan användas av bl.a hobbyåkare, skridskoskolor och bandy.

Genom att dela upp den stora isytan i tre block och utnyttja flyttbara rinkar, får konståkning och juniorhockeyn sina saknade isturer. Utöver isytan skall hallen förfoga över övriga idrottsutrymmen konditionssal och spegelsalar för konståkarna. I Finland finns över 200 ishallar- nu är det dags för den första med stor is, kryddat med ett tjänsteutbud och service. Det går att arrangera evenemang på upp till 3000-5000 personer i hallen. Vi siktar på över 100 000 användare årligen i hallen. Arenan blir en mötesplats för alla, från motionären till toppidrottaren. Hallen planeras med den senaste miljövänliga teknologin där spillvärmen kan utnyttjas till att värme hela hallen. Hallen kan även göras självförsörjande gällande energin.

Vi söker nu hyresgäster för utrymmena i hallen, som väntas stå färdig 2024-2025. Ifall ditt företag behöver utrymmen och/eller ni vill vara med och förverkliga ett unikt samhälleligt projekt, är du välkommen att vara i kontakt. Hallen förbättrar avsevärt på möjligheten att idka motion för ungdomar, medförande goda förhållanden, samtidigt som grenutbudet breddas och blir mera jämlikt.


Mera information:

https://viestinta.wasagroup.fi/urheilu-ja-liikekeskus-malmilla


WasaGroup:

Marko Ryhänen p: 0401395397, marko.ryhanen@wasagroup.fi

Jarno Saari p. 0503903510, jarno.saari@wasagroup.fi


Helsingfors Skridskoarena Ab

Markus Larsson p: 0503088700, markus.larsson@fondita.fi