LUISTELUAREENALLE MERKITTÄVÄ EDISTYSASKEL

09.05.2020

LuisteluAreenan suunnitteluvarausta käsiteltiin 5.5.2020 Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Lautakunta myönsi alueen varaamisesta Malmin Longinojalle WasaGroup Oy:lle moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten. 


WasaGroupille tonttivaraus 

Jääurheilutilojen toteuttaminen on selvitettävä yhteistyössä Helsingin Luisteluareenan Oy:n kanssa. Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista. Tonttivaraus on nyt myönnetty 31.6.2021 asti. Areenan rakentaminen toteutetaan täysin yksityisellä rahoituksella.                                    Hankkeen lopullinen muoto ei ole vielä selvillä, vaan se tarkentuu suunnitteluvarauksen aikana, mutta voidaan puhua 20 milj€ hankelaajuudesta.

Malmille on tarkoitus rakentaa monipuolinen liikunta/palvelukeskus, jossa on n.13 000m2 liikunta- ja kaupallisia tiloja. Areenassa on jääpallokentän kokoinen jääalue minimissään 100x60metriä. Areenan tarkoitus on parantaa olosuhteita oleellisesti usealle lajille ja harrastajalle, kuten jääpallolle ja taitoluistelulle sekä lajien vaatimille oheisharjoittelutiloille. Myös muiden lajien mahdollisuuksia kartoitetaan. Areena tulee palvelemaan aikuisten ja lasten kilpailutoimintaa sekä harrastustoimintaa laajasti.

Areenasta tulee ensimmäinen sisähalli jääpallolle Suomessa. Se avaa paljon mahdollisuuksia lajin kehittämiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Uusi areena tulee olemaan myös todella energiatehokas sillä mm. jääkoneiden hukkalämmöllä lämmitetään koko hallin tilat. Areenan valmistumisen aikataulu on vielä avoin. Tällä hetkellä arvioi on vuoden 2022 alussa.


WasaGroup Oy on Areenan omistaja ja Helsingin Luisteluareena Oy pääkäyttäjä Tilojen lopullinen suunnittelu toteutetaan yhteisvoimin näiden tahojen kanssa.

  • On hienoa, että Helsingin kaupunki on antanut meille mahdollisuuden hankkeen todelliselle kehittämiselle ja toteutusedellytysten hakemiselle. Haluan myös kiittää Luisteluareena Oy:tä ja sen tausta henkilöitä laajamittaisesta työstä hankkeen eteen tässä vaiheessa. Ensimmäinen iso askel on saavutettu hankkeessa ja nyt lähdemme seuraavien askelien kimppuun Toteaa Timo Pahkala/WasaGroup Oy:stä.

  • Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää WasaGroupia ja Helsingin kaupunkia hyvästä yhteistyöstä. Monen vuoden työmme on kantanut nyt hedelmää, mutta samalla kun iloitsemme tilanteesta, me käärimme hihat ja aloitamme välittömästi työt lopullisten suunnitelmien osalta, toteaa Helsingin Luisteluareena Oy:sta Markus Larsson.


Seuraavaksi Helsingin kaupunginhallituksen pitää hyväksyä tonttivaraus, mikä tapahtunee lähiviikkoina.